Wspiera nas Miasto Oleśnica

2023

Informujemy, że zadanie pn.
"Półkolonie z karate" 

realizowane przez Klub Sportowy Hikari Oleśnica w roku 2023
zostało dofinansowane ze środków Miasta Oleśnicy w kwocie 10000zł.

(wnioskowana kwota dotacji 10000 zł)

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zajęć sportowo - rekreacyjnych w czasie wakacji letnich.


2023

Informujemy, że zadanie pn. 
"Karate Tradycyjne w Oleśnicy" 
realizowane przez Klub Sportowy Hikari Oleśnica w 2023 roku
zostało dofinansowane ze środków Miasta Oleśnicy w kwocie 27500zł.

(wnioskowana kwota dotacji 35000 zł)

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację treningów karate tradycyjnego.


2023

Informujemy, że zadanie pn. 
"Ferie z Hikari" 
realizowane przez Klub Sportowy Hikari Oleśnica w roku 2023
zostało dofinansowane ze środków Miasta Oleśnicy w kwocie 7300 zł.

(wnioskowana kwota dotacji10000 zł)

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zajęć sportowo - rekreacyjnych w czasie ferii zimowych


2022

Informujemy, że zadanie pn.
"Półkolonie z karate" 

realizowane przez Klub Sportowy Hikari Oleśnica w roku 2022
zostało dofinansowane ze środków Miasta Oleśnicy w kwocie 6000zł.

(wnioskowana kwota dotacji 7000 zł)

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zajęć sportowo - rekreacyjnych w czasie wakacji letnich.


2022

Informujemy, że zadanie pn. 
"Karate Tradycyjne w Oleśnicy" 
realizowane przez Klub Sportowy Hikari Oleśnica w 2022 roku
zostało dofinansowane ze środków Miasta Oleśnicy w kwocie 27500zł.

(wnioskowana kwota dotacji 33200 zł)

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację treningów karate tradycyjnego.


2022

Informujemy, że zadanie pn. 
"Ferie z Hikari" 
realizowane przez Klub Sportowy Hikari Oleśnica w roku 2022
zostało dofinansowane ze środków Miasta Oleśnicy w kwocie 3000 zł.

(wnioskowana kwota dotacji 4550 zł)

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zajęć sportowo - rekreacyjnych w czasie ferii zimowych.


2021

Informujemy, że zadanie pn. 
"Zażyj dawkę sportu" 
realizowane przez Klub Sportowy Hikari Oleśnica w roku 2021
zostało dofinansowane ze środków  Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Oleśnicy w kwocie 7000zł.

(wnioskowana kwota dotacji 7000 zł)

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zajęć sportowych oraz seminarium szkoleniowego.


2021

Informujemy, że zadanie pn. 
"Stacjonarne zgrupowania karate tradycyjnego" 
realizowane przez Klub Sportowy Hikari Oleśnica w roku 2021
zostało dofinansowane ze środków Miasta Oleśnicy w kwocie 3000zł.

(wnioskowana kwota dotacji 3000 zł)

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zajęć sportowych w czasie wakacji letnich.


2021

Informujemy, że zadanie pn.
"Półkolonie z karate" 

realizowane przez Klub Sportowy Hikari Oleśnica w roku 2021
zostało dofinansowane ze środków Miasta Oleśnicy w kwocie 2500zł.

(wnioskowana kwota dotacji 2500 zł)

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zajęć sportowo - rekreacyjnych w czasie wakacji letnich.


2021

Informujemy, że zadanie pn. 
"Karate Tradycyjne w Oleśnicy" 
realizowane przez Klub Sportowy Hikari Oleśnica w 2021 roku
zostało dofinansowane ze środków Miasta Oleśnicy w kwocie 22000zł.

(wnioskowana kwota dotacji 2918,60 zł)

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację treningów karate tradycyjnego.


2021

Informujemy, że zadanie pn. 
"Półkolonie z karate" 
realizowane przez Klub Sportowy Hikari Oleśnica w roku 2021
zostało dofinansowane ze środków Miasta Oleśnicy w kwocie 3737,25 zł.

(wnioskowana kwota dotacji 3737,25 zł)

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zajęć sportowo - rekreacyjnych w czasie ferii zimowych.


2020

Informujemy, że zadanie pn. 
"Półkolonie z karate" 
realizowane przez Klub Sportowy Hikari Oleśnica w roku 2020
zostało dofinansowane ze środków Miasta Oleśnicy w kwocie 3000zł.

(wnioskowana kwota dotacji 4540,80 zł)

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zajęć sportowo - rekreacyjnych w czasie ferii zimowych.


2020

Informujemy, że zadanie pn. 
"Karate Tradycyjne w Oleśnicy" 
realizowane przez Klub Sportowy Hikari Oleśnica w 2020 roku
zostało dofinansowane ze środków Miasta Oleśnicy w kwocie 20000zł.

(wnioskowana kwota dotacji 30000 zł)

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację treningów karate tradycyjnego.


2019

Informujemy, że zadanie pn. 
"Hikari nad Bałtykiem" 
realizowane przez Klub Sportowy Hikari Oleśnica w roku 2019
zostało dofinansowane ze środków Miasta Oleśnicy w kwocie 5100zł.

(wnioskowana kwota dotacji 5100 zł)

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację obozu sportowo - rekreacyjnego w czasie wakacji.


2019

Informujemy, że zadanie pn. 
"Półkolonie z karate" 
realizowane przez Klub Sportowy Hikari Oleśnica w roku 2019
zostało dofinansowane ze środków Miasta Oleśnicy w kwocie 3000zł.

(wnioskowana kwota dotacji 3000 zł)

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zajęć sportowo - rekreacyjnych w czasie wakacji.


2019

Informujemy, że zadanie pn. 
"Karate Tradycyjne w Oleśnicy" 
realizowane przez Klub Sportowy Hikari Oleśnica w 2019 roku
zostało dofinansowane ze środków Miasta Oleśnicy w kwocie 20000zł.

(wnioskowana kwota dotacji 32000 zł)

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację treningów karate tradycyjnego.


2019

Informujemy, że zadanie pn. 
"Zimowe ferie z karate - obóz" 
realizowane przez Klub Sportowy Hikari Oleśnica w roku 2019
zostało dofinansowane ze środków Miasta Oleśnicy w kwocie 3200zł.

(wnioskowana kwota dotacji 7100 zł)

Powyższa kwota została przeznaczona dofinansowanie udziału zawodników w obozie sportowo - rekreacyjnym.


2019

Informujemy, że zadanie pn. 
"Zimowe ferie z karate - półkolonie" 
realizowane przez Klub Sportowy Hikari Oleśnica w roku 2019
zostało dofinansowane ze środków Miasta Oleśnicy w kwocie 3500zł.

(wnioskowana kwota dotacji 5887,25 zł)

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zajęć sportowo - rekreacyjnych w czasie ferii zimowych.


2018

Informujemy, że zadanie pn. 
"Udział zawodników w międzynarodowych zawodach karate" 
realizowane przez Klub Sportowy Hikari Oleśnica w roku 2018
zostało dofinansowane ze środków Miasta Oleśnicy w kwocie 1500zł.

(wnioskowana kwota dotacji 1500zł)

Powyższa kwota została przeznaczona na opłatę startową w World Budo Karate Children Cup 2018 


2018

Informujemy, że zadanie pn. 
"Zatrzymaj wakacje z karate" 
realizowane przez Klub Sportowy Hikari Oleśnica w roku 2018
zostało dofinansowane ze środków Miasta Oleśnicy w kwocie 4000zł.

(wnioskowana kwota dotacji 5888,,70zł)

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zajęć sportowo - rekreacyjnych w czasie wakacji.


2018

Informujemy, że zadanie pn. 
"Karate Tradycyjne w Oleśnicy" 
realizowane przez Klub Sportowy Hikari Oleśnica w 2018 roku
zostało dofinansowane ze środków Miasta Oleśnicy w kwocie 20000zł.

(wnioskowana kwota dotacji 23 292zł)

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację treningów karate tradycyjnego.


2018

Informujemy, że zadanie pn. 
"Zimowe ferie z karate" 
realizowane przez Klub Sportowy Hikari Oleśnica w roku 2018
zostało dofinansowane ze środków Miasta Oleśnicy w kwocie 2700zł.

(wnioskowana kwota dotacji 3500zł)

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zajęć sportowo - rekreacyjnych w czasie ferii zimowych.


2017

Informujemy, że zadanie pn. 
"Zatrzymaj wakacje z karate" 
realizowane przez Klub Sportowy Hikari Oleśnica w roku 2017
zostało dofinansowane ze środków Miasta Oleśnicy w kwocie 3500zł.

(wnioskowana kwota dotacji 7 611,80zł)

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zajęć sportowo - rekreacyjnych w czasie wakacji.


2017

Informujemy, że zadanie pn. 
"Otwarcie sezonu biegowego w Oleśnicy - Test Coopera" 
realizowane przez Klub Sportowy Hikari Oleśnica w roku 2017
zostało dofinansowane ze środków Miasta Oleśnicy w kwocie 1500zł.

(wnioskowana kwota dotacji 1500zł)

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację imprezy sportowo rekreacyjnej.


2017

Informujemy, że zadanie pn. 
"Karate Tradycyjne w Oleśnicy" 
realizowane przez Klub Sportowy Hikari Oleśnica w 2017 roku
zostało dofinansowane ze środków Miasta Oleśnicy w kwocie 15000zł.

(wnioskowana kwota dotacji 23 292zł)

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację treningów karate tradycyjnego.  


2016

Informujemy, że zadanie pn.
"Zatrzymaj wakacje z karate"
realizowane przez Klub Sportowy Hikari Oleśnica w czasie wakacji 2016
zostało dofinansowane ze środków Miasta Oleśnicy w kwocie 5200zł.

(wnioskowana kwota dotacji 7110zł)

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zajęć sportowo - rekreacyjnych w czasie wakacji


2016

Informujemy, że zadanie pn.
"Karate Tradycyjne w Oleśnicy"
realizowane przez Klub Sportowy Hikari Oleśnica w 2016 roku
zostało dofinansowane ze środków Miasta Oleśnicy w kwocie 15000zł.

(wnioskowana kwota dotacji 22200zł)

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację treningów karate tradycyjnego. 


2016

Informujemy, że zadanie pn.
"Ferie na sportowo - Zimowe Karate"
realizowane przez Klub Sportowy Hikari Oleśnica w czasie ferii 2016
zostało dofinansowane ze środków Miasta Oleśnicy w kwocie 3400zł.

(wnioskowana kwota dotacji 5225zł)

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zajęć sportowo - rekreacyjnych w czasie ferii zimowych


 2015

Informujemy, że zadanie pn.
"Zatrzymaj wakacje z karate"
realizowane przez Klub Sportowy Hikari Oleśnica w czasie wakacji 2015
zostało dofinansowane ze środków Miasta Oleśnicy w kwocie 4500zł.

(wnioskowana kwota dotacji 8809zł)

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zajęć sportowo - rekreacyjnych w czasie wakacji


2015

Informujemy, że zadanie pn.
"Karate Tradycyjne w Oleśnicy"
realizowane przez Klub Sportowy Hikari Oleśnica w 2015 roku
zostało dofinansowane ze środków Miasta Oleśnicy w kwocie 6500zł.

(wnioskowana kwota dotacji 13040zł)

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację treningów karate tradycyjnego. 


2014

Informujemy, że zadanie pn.
"Zatrzymaj wakacje z karate"
realizowane przez Klub Sportowy Hikari Oleśnica w czasie wakacji 2014
zostało dofinansowane ze środków Miasta Oleśnicy w kwocie 3516zł.

(wnioskowana kwota dotacji 3516zł)

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zajęć sportowo - rekreacyjnych w czasie wakacji


2014

Informujemy, że zadanie pn.
"Karate Tradycyjne w Oleśnicy"
realizowane przez Klub Sportowy Hikari Oleśnica w 2014 roku
zostało dofinansowane ze środków Miasta Oleśnicy w kwocie 5000zł.

(wnioskowana kwota dotacji 15000zł)

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację treningów karate tradycyjnego.


 2014

Informujemy, że zadanie pn.
"Wypoczywaj aktywnie - poznaj karate tradycyjne"
realizowane przez Klub Sportowy Hikari Oleśnica w czasie ferii zimowych 2014
zostało dofinansowane ze środków Miasta Oleśnicy w kwocie 1350zł.

(wnioskowana kwota dotacji 1350zł)

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zajęć sportowo - rekreacyjnych w czasie ferii zimowych 


 2013

Informujemy, że zadanie pn.
"Mały Mistrz Karate Tradycyjnego"
realizowane przez Klub Sportowy Hikari Oleśnica w 2013 roku
zostało dofinansowane ze środków Miasta Oleśnicy w kwocie 5000zł.

(wnioskowana kwota dotacji 7356zł)

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację treningów karate tradycyjnego
oraz umożliwiła wyjazdy na zawody zawodnikom naszego klubu


Zarządu Klubu Sportowego Hikari Oleśnica skałada serdeczne podziękowania
za wsparcie działań klubu.