O nas

,,Życie polega na ruchu”

      

       3.04.2012 grupa członków założycieli spotkała się w Oleśnicy i podjęła decyzję o założeniu stowarzyszenia pod nazwą Klub Sportowy Hikari Oleśnica. 25.07.2012 decyzję tę podzielił również Sąd Rejonowy we Wrocławiu, który zdecydował o wpisaniu Klubu do rejestru. Te dwa wydarzenia zapoczątkowały nowy etap w życiu naszego Klubu – samodzielnej działalności na rzecz oleśnickiego sportu.

       Klub Sportowy Hikari Oleśnica powstał, aby inicjować oraz wspierać działania na rzecz szeroko rozumianej aktywności fizycznej. Zadania Klubu obejmują krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, stworzenie możliwości wszechstronnego oraz harmonijnego rozwoju ich sprawności fizycznej i sfery osobowościowej, a także przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach sportu.

    Nasze działania skupiają się przede wszystkim na organizacji systematycznych zajęć (treningów, programów edukacyjnych), ale oferujemy również wszystkim sympatykom aktywnego spędzania czasu wolnego weekendowe wyjazdy  rekreacyjno – sportowe oraz obozy szkoleniowe w okresie wakacji i ferii.

      Obecnie Klub, chcąc szerzyć szlachetną idee walki pustą ręką, skupia swoją działalność na nauczaniu i doskonaleniu karate tradycyjnego. Podczas treningu uczestnicy mają możliwość poznania nie tylko jednej ze wschodnich sztuk samoobrony, ale przede wszystkim wszechstronnego przygotowania kondycyjnego; wyrabiają w sobie nawyk prawidłowej postawy, niezbędnej podczas wykonywania poszczególnych technik; rozwijają swoje predyspozycje psychiczne.

       Nazwa Hikari oznacza światło, blask. Każdy z zawodników Klubu będąc zatem Wojownikiem Światła musi pamiętać, że karate to nie tylko sport i rozwijanie swojej sprawności fizycznej, jest to owszem bardzo ważny element, ale karate to także pewien sposób na życie. Uczy nas ogromnej samodyscypliny, wytrwałości, pokory i zawziętości w dążeniu do wyznaczonych celów. Uczy nas jak być lepszym człowiekiem, jak wygrywać, ale i jak przegrywać. Uczy nas, że warto „walczyć” o swoje marzenia, które jak pisze  Paulo Coelho: „składają się z mnóstwa elementów, podobnie jak światło słoneczne jest sumą milionów promieni”(P.C. „Wojownik światła”). Niech zatem każde małe doświadczenie, tak jak promień będzie elementem budującym naszą własną legendę.   

       Chcielibyśmy, aby wszystkim oleśnickim zawodnikom przyświecała jedna z zasad Gichina Funakoshiego:


Karate uczy nas, że niepowodzenie uderza w nas bardziej kiedy jest rezygnacją”