Wspiera nas Gmina Oleśnica

2022

Informujemy, że zadanie pn. 
"Trenuj Karate Tradycyjne" 
realizowane przez Klub Sportowy Hikari Oleśnica w roku 2022
zostało dofinansowane ze środków Gminy Oleśnica w kwocie 7000zł.

(wnioskowana kwota dotacji 8000zł)

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację treningów karate tradycyjnego.