Opłaty

 

Opłatę w wysokości

120 zł /os/miesiąc  - co najmniej dwa treningi w tygodniu

60zł /os/miesiąc - jeden trening w tygodniu

prosimy uiszczać do dnia 10 każdego miesiąca


Wpłat można dokonywać bezpośrednio na treningu u prowadzącego zajęcia

lub na konto bankowe

Klubu Sportowego Hikari Oleśnica

PKO BP: 47 1020 5297 0000 1102 0163 2942

w tytule wpisując wyłącznie imię i nazwisko oraz miesiąc


Rabaty:

W przypadku dwóch lub więcej osób ćwiczących z rodziny minus 10 zł od osoby od kwoty 120 zł, minus 5 zł od kwoty 60 zł