Kata

 

Esencją karate są kata (formy). Składają się one z serii skoordynowanych i harmonijnych ruchów, które wykonywane są z zachowaniem ustalonej kolejności i określonego rytmu. Każde kata przedstawia wyimaginowaną walkę z kilkoma przeciwnikami jednocześnie. Defensywne przeznaczenie karate widoczne jest już w samej kolejności ruchów kata , które rozpoczynają się zawsze od pozycji obronnej. Karateka nigdy nie atakuje pierwszy, ani nie wykorzystuje opanowanych technik, stosując przemoc. Każde kata składa się z serii następujących po sobie ruchów, wykonywanych wzdłuż linii zwanej embusen . Ostatni ruch kata powinien wypaść dokładnie w tym samym punkcie, w którym rozpoczęto ćwiczenie. Oczywiście po bezbłędnym wykonaniu wszystkich technik pozorowanej walki.

Pozostawanie w czujnej gotowości (zanshin) jest integralną częścią kata i powinno być równie doskonałe jak zachowanie w ćwiczeniu okreslonej pozycji (kamae).

Szczególą odmianą kata jest konkurancja kata drużynowe. W konkurancji tej drużyny składają się z trzech zawodników lub zawodniczek. Oprócz podstawowych elementów ocenianych przy wykonaniu kata tj. poprawności technicznej ruchów kata, ich kolejności, kontynuacji technik, tempa charakterystycznego dla każdego kata, dochodzi jeszcze element synchronizacji ruchów drużyny, a także interpretacja (bunkai)  zastosowania poszczególnych technik kata.