En - bu

En-bu rozgrywane jest jako konkurencja dwójek sportowych w układzie:

  • Kobieta/mężczyzna.
  • Mężczyzna/mężczyzna

En-bu powinno przywodzić na myśl widzowi pewne sytuacje z życia codziennego. Powinien on mieć wrażenie, że taka walka mogłaby się realnie wydarzyć

Jednym z ważniejszych aspektów jest fakt, że układ musi być tak stworzony, aby zawodnik rozpoczynający pierwszy atak (agresor) pod koniec układu przegrał. Jest to symboliczne podkreślenie obronnego charakteru sztuki karate. Pokazanie również, że agresywność przejawiona fizycznym atakiem przegrywa, zwycięża dobro nad złem. W układzie enbu kobieta/mężczyzna istnieje zastrzeżenie, że atak musi rozpocząć mężczyzna, a końcowe - zwycięskie starcie (todome-waza) musi należeć do kobiety. Kobieta w czasie całego pokazu przyjmuje rolę pasywną, sama nie inicjuje akcji ataku, odpiera tylko ataki mężczyzny używając różnych form timingu .


Fuku - go

Dwubój polegający na naprzemiennym rozgrywaniu kata i kumite w ramach jednej konkurencji. Zawodnicy równolegle prezentują kata kombinowane o nazwie Kitei. Schemat rozgrywek eliminacyjnych jest zawsze tak ułożony, by w finale rozgrywane było kumite.