Mały Karateka - II szkolenie

W dniu 16.12.2012r. w Warszawie w Dojo Akademii Karate Tradycyjnego odbyło się drugie ogolnopolskie szkolenie instruktorów karate tradycyjnego dotyczące wdrażania programu „Mały Karateka”.

 

Program szkolenia przedstawiał się następująco:

- Anna Koper – modelowe zajęcia ogólnorozwojowe z elementami karate tradycyjnego dla przedszkolaków na podstawie programu „Mały Karateka”

- Anna Koper - metodyka prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym – metody i formy nauczania wykorzystane w programie „Mały Karateka”

- Dyskusja panelowa dotycząca dotychczasowych doświadczeń w prowadzeniu zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym

- Paweł Karpow - prezentacja nowej strony internetowej programu

- Andrzej Szeliga - elementy gimnastyki korekcyjnej w treningu karate dla dzieci w wieku przedszkolnym

 

Kolejne szkolenie dla instruktorów planowane jest w miesiącu marcu.