Polski Związek Karate Tradycyjnego

Głównym celem Polskiego Związku Karate Tradycyjnego jest popularyzacja karate tradycyjnego, szerzenie wartości japońskiego budo i upowszechnianie wszystkich jego aspektów. Wartości płynące ze studiowania budo mają nieoceniony wpływ na edukację, wychowanie i zdrowie trenujących karate tradycyjne.
Szacuje się, że w naszym kraju karate tradycyjne uprawia ok. 30 000 osób.
PZKT zrzesza obecnie ok. 200 klubów i sekcji działających na terenie całej Polski.

Zapraszamy na stronę:

www.karate.pl